Descompte de pagarés en 3 passos

Adjuntar el meu pagaré

Adjunti una còpia del pagaré i de la factura, i analitzarem totes les possibles operacions sense cap compromís. En un màxim de 24h rebrà resposta.

Més informació

  • Icona d'una camaraEscollir arxiu o fer foto

Funcionament

En un contracte de descompte de pagarés el client ens cedeix la propietat del pagaré i nosaltres li anticipem l'import abans del venciment, cobrant uns interessos per aquesta operació.

Els pagarés sempre han d'acreditar una relació comercial entre l'emissor del pagaré i el nostre client (la factura).

Escamilla realitza el descompte de pagarés de manera senzilla i ràpida.