Escamilla a la premsa

- Regió 7 Expobages 2022

- AIF - 20/07/2018

- La Vanguardia - 17/12/2018

- La Vanguardia - 13/11/2017

- La Vanguardia - 2019

- Concessió títol marca registrada - 31/07/2019

- Software del Sol - 13/03/2018

- La Vanguardia - 19/02/2018

- La Vanguardia - 03/06/2017

- Entrevista a Expofinancial AIF

- Una de les 2 úniques certificacions de l'Assoc. Assessors d'Inversió (AIF)

- La Veu de l'Anoia - 4/11/2016

- Expansión - 30/06/2015

- La Vanguardia - 12/10/2014