Qui som?

Escamilla Financial Services, és una empresa de serveis financers d'àmbit nacional experta en el finançament de circulant a curt termini de la petita i mitjana empresa, i especialitzada en el descompte de pagarés. Treballem de manera clara, ràpida i entenedora, minimitzant els tràmits per a formalitzar una operació.

INFORMACIÓ BÀSICA PER AL CLIENT:

Escamilla Financial Services, no és ni una plataforma de finançament participatiu, ni una empresa de serveis d'inversió ni una entitat de crèdit; a més no està adherida a cap fons de garantía d'inversions o fons de garantía de dipòsits.

Principals serveis

Descompte de pagarés

En un contracte de descompte de pagarés el client ens cedeix la propietat del pagaré i nosaltres li anticipem l'import abans del venciment, cobrant uns interessos per aquesta operació.

Més informació

Membre de: